Varför har vissa högtalare ingångar för två par kablar? Be-wire/Be-ampning

28 mars, 2010 av admin Lämna en kommentar »

I det här inlägget tänker jag förklara vad vitsen är med detta och hur det är en möjlighet för att uppgradera dina högtalare och få dem att låta bättre.

Notera blecken mellan minus och plus polerna

Notera blecken mellan minus och plus polerna

Varför?

Att man har ingångar för två par högtalarkablar (eller ibland till och med tre) är för att man ska kunna låta en kabel ta hand om basen och en ta hand om mellanregister och diskant. Genom att göra detta menar man att distorsionerna minskar då den starka signalen till basen inte längre kan störa signalen för mellanregister och diskant, dessutom ökar kabelarean vilket minskar på motståndet i förstärkaren.

Hur?

När man gör den här separationen utgår den alltid ifrån att man tar bort blecket(eller kabeln, se figuren till vänster) som finns mellan de båda plus och de båda minuspolerna. Skulle du då koppla in en kabel i endast ingången för diskant/mellanregister så kommer du att få en avsaknad av bas.

Kabel för bi-wire

Kabel för bi-wire

Endast en förstärkare, så kallad Bi-wire.

För Bi-wire gör man lättast genom att köpa en färdig bi-wire kabel som  har fyra trådar i ena sidan men endast två i den andra (se figur 2.). Den ändan som man kopplar i förstärkaren har två trådar och kopplas som vanligt till plus och minus. I den andra så använder man alla fyra, var noggrann med att koppla plus- och minuspolerna rätt! D.v.s. från en förstärkare(slutsteg) till två ingångar på högtalarna (både diskant/mellanregister och basingången).

Två slutsteg, så kallad Bi-amp.

När man kör bi-ampning så uppgraderar man anläggningen ytterligare en nivå till och använder sig istället av främst två stycken slutsteg, eller t.ex. en förstärkare och ett slutsteg. Väljer du den mest vanliga varianten använder du dig av ett försteg som då bör ha två stycken så kallade ”pre-out” utgångar. Dessa kopplar du sedan via RCA kablar till vardera slutsteget. Från det ena slutsteget kopplar du sedan en högtalarkabel till diskant/mellanregister ingången på högtalaren och från det andra slutsteget till basen på samma högtalare. På så sätt använder vi två slutsteg för att driva ett par högtalare. I fallet med bi-wire separerar man alltså endast kablarna medan man i fallet med bi-ampning även separerar slutstegen vilket gör att även dessa får bättre ljudegenskaper och betydligt mer kraft. Uppgraderingen till bi-ampningen ger väsentligt större förbättring än bi-wire.

Har man redan ett par högtalare man är nöjd med men vill få upp dem en nivå till är det varmt rekommenderat att testa på denna uppgradering.

Att utnyttja det bästa av två världar blir på detta sätt en möjlighet. Som vi skrev tidigare om t.ex. rörslutsteg har de framförallt sin starka sida för just diskant och mellanregister. Genom att använda bi-ampning kan man då använda ett mjukt och behagligt rörslutsteg till att driva just de övre registerna medan man låter ett kraftfullt transistorslutsteg driva själva basen. På detta sätt lyckas man utnyttja det bästa av båda transistor och rör!

Är inte att använda både A och B utgången från en förstärkare Bi-ampning?

Nej, oftast inte. Syftet med Bi-ampning är att utgå från två slutsteg(=två motorer), medan de flesta förstärkare i grund och botten endast har ett slutsteg. Att koppla från både A och B utgången på en förstärkare blir därmed i princip alltid Bi-wire.

Problem som kan uppstå med blecken:

Låter det inte i några av dina element beror det ibland på att man endast använt en kabel in(så kallad singel-wire) och att blecket antingen sitter löst eller saknas baktill på högtalarna.

Se då till att spänna dem och ev. ordna ett bleck eller kabel mellan både plus och minuspolerna.

Om det låter som om din diskant har distorsion i samband med kraftig bas, kan det mycket väl bero på att blecket baktill sitter löst och tappar lite kontakt just som basen skapar mycket vibrationer. Se då till att blecken är väl fastspända.

Så lycka till med uppgraderingen av dina högtalare och tänk på att även övrig utrustning så som kvalité på kablar, vilka slutsteg man väljer o.s.v. spelar in på vilket ljud man i slutändan får.

//Thomas, VD på REHIFI.SE

Läs på mer om slutsteg

Läs mer om rörslutsteg

Annonser

Lämna ett svar


seven + = 10